26 marca 2018

Wózki widłowe

 

Prowadzimy szkolenia, dzięki którym zdobędą Państwo uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Warunkiem przyjęcia na kurs jest wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończony 18 rok życia i aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu (ośrodek współpracuje z lekarzem).
Szacunkowy czas trwania kursu (w zależności od ilości kursantów), wynosi około 8-9 dni. Czyli co około 2 tygodnie, możemy przeprowadzać kursy. Zajęcia prowadzimy w dogodnych dla Państwa godzinach i terminach. W kursie łączna ilość godzin (teoretycznych i praktycznych), wynosi 67. Dysponujemy wózkiem spalinowym oraz gazowym.
Po ukończeniu kursu wydawane są dokumenty w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Szkolenia na wózek widłowy obejmują następującą tematykę:

  • typy, odmiany i rodzaje wózków oraz ich wielkości znamionowe
  • budowa wózków i zasady działania poszczególnych zespołów i wyposażenia
  • czynności operatora przed rozpoczęciem i po zakończeniu oraz w czasie pracy wózkiem
  • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • wiadomości z zakresu bhp i ppoż.
  • praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózka
  • wiadomości o dozorze technicznym

Ośrodek nasz posiada własną komisję egzaminacyjną. Zapraszamy.