5 lutego 2019

Materiały szkoleniowe


   

Dokumenty do pobrania 

 

1. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji.  >> pobierz plik  <<

2. Opłata za sprawdzenie kwalifikacji.  >> pobierz plik  <<

3. Pełnomocnictwo >> pobierz plik  <<

4. Ustawa o dozorze technicznym >> pobierz plik  <<

5. Rozporządzenie w sprawie sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze urządzeń technicznych >> pobierz plik  <<

6, Rodzaje kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych >> pobierz plik  << 

7. Normy zharmonizowane  >> pobierz plik  <<

 

Materiały – wózki widłowe

 

Materiały – HDS

 

Materiały – podesty ruchome

 

Materiały – Pierwsza Pomoc

 

1. Podsumowanie głównych zmian od czasu wytycznych 2010.  >> pobierz plik  << 

2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i AED.  >>  pobierz plik  << 

3. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych.  >> pobierz plik <<

4. Wytyczne opieki poresuscytacyjnej 2015.  >> pobierz plik <<

5. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci.  >> pobierz plik <<

6. Resuscytacja i wsparcie okresu adaptycjnego noworodków.  >> pobierz plik <<

7. Wstępne postępowanie w ostrych postępowaniach wieńcowych. >> pobierz plik <<

8. Nauczanie i implementacja resuscytacji.  >> pobierz plik <<

9. Etyka w resuscytacji i decyzje dotyczące końca życia.  >> pobierz plik <<