6 lutego 2019

HDS

s1

Prowadzimy kursy na HDS czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy. Szkolenia te są prowadzone według programów uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego i składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Część  teoretyczna kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

a. wiadomości o dozorze technicznym,
b. ogólne wiadomości o żurawiach HDS,
c. podział na typy: przeładunkowe, samojezdne, przewoźne itp.,
d. maszynoznawstwo specjalistyczne – budowa żurawi,
e. eksploatacja dźwigów, obowiązki operatorów żurawi,
f. bezpieczeństwo i higiena pracy
g. zajęcia praktyczne na żurawiu HDS – dźwigu samochodowym
h. zagadnienia z pierwszej pomocy (zbliżone tematyką z charakterem pracy operatora żurawia przeładunkowego)


Zapraszamy do współpracy. Szkolimy głównie na terenie Biłgoraja. Istnieje  możliwość szkoleń w terenie (u pracodawcy – po wcześniejszym uzgodnieniu).